Mgr. Lucie Štainiglová Ambulance klinické logopedie

Mgr. Lucie Štainiglová

Vítám Vás

na stránkách nestátního zdravotnického zařízení Ambulance klinické logopedie v Rokycanech. Logopedické pracoviště se zabývá komplexní diagnostikou, terapií,prevencí a prognózou v oblasti komunikačních obtíží dětí a dospělých v celé šíři (dyslalie, vývojová dysfázie, afázie, mutismus, balbuties, tumultus, dysartrie, palatolalie, DMO, pervazivní vývojové poruchy, vady sluchu...).

Termín návštěvy je nutné předem objednat. K logopedickému vyšetření je zapotřebí doporučení lékaře (praktického lékaře, foniatra, neurologa, jiného specialisty).

Odbornost poskytované péče zajišťuje klinická logopedka, členka Asociace klinických logopedů
Mgr. Lucie Štainiglová.