Logopedická péče: DětiKdy s dítětem navštívit logopeda?

Logopedická péče o děti

Kdy s dítětem navštívit logopeda?

  • Pokud dvouleté dítě aktivně nepoužívá okolo 50 slov a netvoří dvouslovná spojení (např. auto jede, táta pa)a jeho řeč je nesrozumitelná i pro jeho nejbližší okolí.
  • Pokud tří až čtyřleté dítě často chybuje v časování a skloňování, má malou slovní zásobu, typická telegrafická řeč
  • Pokud byla u dítěte diagnostikována pervazivní vývojová porucha, DMO, rozštěp či jiná vývojová porucha.
  • U lehkých poruch řeči (porucha výslovnosti) je optimálním věkem pro nápravu předškolní věk. Je však nutné respektovat fyziologický vývoj řeči dítěte.
  • Pokud se řeč dítěte stane náhle neplynulou - dítě zadrhává, koktá.

Máte dotaz?