Logopedická péčeLogopedie jako vědní obor

Logopedická péče

Logopedie je mladý vědní obor interdisciplinárního charakteru, jež se zabývá zákonitostmi vzniku, eliminování a prevence narušené komunikační schopnosti (NKS). Předmětem logopedického výzkumu jsou příčiny vzniku poruch komunikačních schopností, jejich průběh, výskyt, následky, diagnostikování, odstraňování, určování prognózy.

Cílem logopedické intervence je odstranit, překonat nebo alespoň v maximální možné míře zredukovat narušenou komunikační schopnost, předcházet poruchám komunikační schopnosti a rozvinout komunikační schopnost. Logopedická intervence je realizována na třech úrovních, a to jsou logopedická diagnostika, terapie a prevence.

10 základních kategorií NKS:

  • Narušení článkování řeči
  • Narušení grafické stránky řeči
  • Symptomatické poruchy řeči
  • Poruchy hlasu
  • Kombinované vady a poruchy řeči
  • vývojová nemluvnost
  • Získaná orgánová nemluvnost
  • Získaná psychogenní nemluvnost
  • Narušení zvuku řeči
  • Narušení plynulosti řeči

Máte dotaz?