Mgr. Lucie Štainiglová Ambulance klinické logopedie

Mgr. Lucie Štainiglová

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS A ODBORNÁ PRAXE

VZDĚLÁNÍ

 • Masarykovo gymnázium v Plzni 1992-1996
 • Pedagogická fakulta UK, obor speciální pedagogika – učitelství na speciálních školách 1996-2002
 • Studium speciální pedagogiky na Univerzitě v Dortmundu v rámci výměnného studijního programu ERASMUS březen – srpen 1999.
 • Studium speciální pedagogiky na Humboldtově univerzitě v Berlíně září 2000 – únor 2001
 • Atestace v oboru klinická logopedie květen 2006
 • V rámci celoživotního vzdělávání účast na odborných seminářích a konferencích týkajících se logopedie a příbuzných oborů - kurzy AKL ČR i jiných pořadatelů

PRACOVNÍ ČINNOST

 • 2002 – 2014 klinická logopedka na ORL klinice FN Plzeň
 • Říjen 2002 – listopad 2003 účast na evropském projektu „Interdisciplinární odborný terapeut pro poruchy sluchu v dětském věku“ se závěrečnou prací na téma Rehabilitační metody u sluchově postižených (v rámci projektu stáže na ORL klinikách a ve školských zařízeních 5 evropských zemí)

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST

 • Únor 2005 přednáška na téma „Mateřská metoda“ na Foniatrické klinice v Praze
 • Květen 2005 přednáška na téma „Orofaciální stimulace“ v rámci interního semináře na neonatologickém oddělení FN Plzeň
 • základy logopedie pro dálkové studium speciální pedagogiky PedF ZČU
 • únor – červen 2009 základy logopedie pro denní rozšiřující studium speciální pedagogiky PedF ZČU

Máte dotaz?